Warsztaty uważności dla dzieci w wieku 6-7 lat i 8-13 lat on-line.

Chcemy być dla Was bardziej dostępni, dlatego obniżyliśmy cenę o 100 zł. To 8-tygodniowy cykl uważności + spotkanie z rodzicami/ opiekunami poprzedzające warsztaty.

Zapisy fundacja@bezpieczneryzyko.org
Proszę o podanie – imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, wiek dziecka, telefon kontaktowy do rodzica oraz adres e-mail.

Koszt 400 zł.
Przypominamy, że każda wpłata na rzecz treningu uważności dla swojego dziecka jest jednocześnie przeznaczona na zajęcia dla dzieci z domów, w których sytuacja finansowa nie pozwala na dodatkowe aktywności dzieci.

Bezpieczne Ryzyko Fundacja ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław

Alior Bank: PL 74 2490 0005 0000 4530 9929 9202

Tytuł przelewu: Trening uważności – imię i nazwisko dziecka.

W ramach warsztatów
1. Spotkanie otwarte dla rodziców (poznanie metody, doświadczenie uważności).
2. 8-tygodniowy cykl spotkań z dziećmi. Raz w tygodniu. 45 min.
3. Po każdej lekcji rodzice otrzymują e-mail ze wskazówkami do pracy z dziećmi.

Termin*
8-13 lat poniedziałek g. 18:00
6-7 lat środa g. 17:30
*Terminarz warsztatów uważności dla dzieci zostanie wyznaczony po uzbieraniu się odpowiedniej ilości uczestników.

Prowadzący
Marita Stęposz – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel uważności.
Filip Rybacki – coach, mentor, w trakcie certyfikacji na trenera uważności.

Co to jest uważność?
To zdolność bycia tu i teraz.
To spokój, zmniejszenie stresu i opanowanie emocji.

Możliwe efekty
– Wzmocnienie układu odpornościowego.
– Zwiększona koncentracja i lepsza pamięć.
– Zwiększenie zdolności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i zmartwieniami, większa umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
– Lepsze zasypianie.
– Życzliwość wobec innych i siebie.
– Lepsze relacje z innymi.

Dla kogo?
Dla dzieci w wieku 6-7 l. i 8-13 l.

Gdzie?
Przestrzeń on-line – platforma Zoom. W dniu spotkania rodzice/opiekunowie otrzymają link do zajęć dla dzieci.

Poruszane tematy
1. Co to jest Uwaga?
2. Posłuchaj swojego ciała.
3. Poznajemy zmysły – smak, węch, słuch, wzrok i dotyk.
4. Spokój, zaufanie i zdolność odpuszczania.
5. Jak poczuć uczucia?
6. Piękny świat myśli.
7. Bycie życzliwym jest super!
8. Tajemnica szczęścia.

Ogólne zasady
45 min. Raz w tygodniu. Przez 8 tygodni.
Po każdej lekcji dzieci otrzymują podsumowanie zajęć ze wskazówkami do pracy w domu.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu uważności.

 

Czym jest uważność, czyli Mindfulness?
To zdolność bycia obecnym tu i teraz, świadome i pełne otwartości doświadczanie chwili obecnej, otoczenia, czyli przedmiotów, natury, społeczeństwa oraz nas samych – myśli, uczuć, emocji. Mindfulness to umiejętność zatrzymania się i dostrzeżenia tego, co jest związane z naszym życiem.

Co uważność daje dzieciom?
Uczy umiejętności zatrzymania się, wyciszenia, poprawia koncentrację i pamięć, zmniejsza stres, uczy akceptacji emocji, które są częścią naszego życia, wpływa na poprawę relacji z rówieśnikami oraz z dorosłymi, a także zwiększa jakość snu i odprężenia. Warsztaty uważności zwiększają kreatywność, dzięki ćwiczeniom tworzenia wielkich działań w wyobraźni. Uważność wpływa na zmniejszenie poziomu lęku i stanów obniżonego nastroju.

Czy warsztaty uważności są dla każdego dziecka? 
Oczywiście, że tak! Uważność możemy ćwiczyć w każdym wieku oraz na różne sposoby – formalne, podczas ćwiczenia oddechu (medytacja dla dzieci), a także każdego dnia podczas zabawy, angażując poszczególne zmysły.

Czy warsztaty uważności są atrakcyjną formą zajęć pozalekcyjnych dla dziecka?
Oczywiście, że tak! Warsztaty uważności są odpowiedzią na bombardowane z każdej strony bodźcami współczesne dziecko. Dzieci i młodzież bardzo chętnie angażują się w proponowane im ćwiczenia, są zainteresowane i zaciekawione spędzeniem czasu w innej formie, niż dotychczas, a także szczęśliwe, że ktoś autentycznie słucha tego, co mają do powiedzenia. Na warsztatach uważności bardzo często pojawia się dużo nowych pomysłów i następuje wzrost chęci do działania u dzieci. Ćwiczenia oddechowe pokazują, że nawet młodzi ludzie potrzebują chwili wyciszenia i wsłuchania się w siebie.