12.04.2021
Bezpłatne spotkanie dla rodziców i opiekunów dzieci 6-12 lat, on-line.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie* dla rodziców i opiekunów dzieci 6-12 lat.

Zapisy: fundacja@bezpieczneryzyko.org
Zgłaszając się na spotkanie należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna, wiek dziecka, telefon i e-mail do kontaktu.

Porozmawiamy o:
– uważności,
– metodzie Eline Snel „Uwaga, to działa!”,
– sposobie prowadzenia zajęć
Na koniec przeprowadzimy krótką praktykę.

Gdzie?
Przestrzeń online – platforma zoom. Dzień przed spotkaniem otrzymacie na swoje skrzynki pocztowe link do spotkania.

Kto prowadzi?
Magdalena Stępień – psycholog i psychoonkolog, w trakcie certyfikacji na trenera uważności

Metoda Eline Snel została opracowana na podstawie testów na różnorodnych grupach dzieci. To zbilansowany, zabawny i skuteczny program praktyki uważności dla dzieci.

Możliwe efekty:
– Wzmocnienie układu odpornościowego.
– Zwiększona koncentracja i lepsza pamięć.
– Zwiększenie zdolności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i zmartwieniami,
większa umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
– Lepsze zasypianie.
– Życzliwość wobec innych i siebie.
– Lepsze relacje z innymi.

*spotkanie informujące o naborze na płatny trening uważności dla dzieci.