Biblioteka.

Publikacja Muzealniaki – podsumowanie spotkania w Muzeum Pana Tadeusza 2022

Ćwiczenia MP3 dla dzieci (i ich rodziców)

Kolorowanki

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, 2005) 20% dzieci i młodzieży doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Szacuje się, że ok. 9% osób z tej grupy cierpi na szeroko pojęte zaburzenia psychiczne (Wolańczyk, 2002). Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2014 niepokojący jest wzrost samobójstw wśród nastolatków (15–19 lat) w ciągu ostatnich 25 lat (GUS, 2014). Wiele danych wskazuje na wzrost zaburzeń depresyjnych, zaburzeń zachowania czy konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych (Namysłowska, 2013).

Najważniejsze konkluzje dotyczące efektów programu uważności wśród dzieci i młodzieży:

0 %

dzieci, które brały udział w programie uważności, podaje, że poprawiły się ich relacje z rówieśnikami

0 %

dzieci, które brały udział w programie uważności, podaje, że wykorzystują wiedzę zdobytą w warsztatach również poza szkołą

0 %

dzieci, które brały udział w programie uważności, stwierdza, że poprawił im się nastrój i że za pomocą doświadczania uważności są w stanie poprawić swoje samopoczucie

0 %
procentowe zmniejszenie agresji podczas zabawy
0 %

procentowy wzrost optymizmu wśród uczestnik ów badania

Uczniowie biorący udział w programach kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych plasowali się w testach kompetencji co najmniej 10 punktów procentowych wyżej niż ci, którzy nie brali w nich udziału.

Muszę przyznać, że na początku byłam sceptyczna –powiedziała dr. Schnonert Reichl – ale ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że uczniowie (czwarto i piątoklasiści) oraz nauczyciele, bardzo szybko przekonali się do programu uważności ido prowadzonych ćwiczeń. Dzieci od razu zrozumiały o co chodzi i wręcz wydawały się złaknione rozwiązań, które mogłyby im ułatwić kontrolowanie stresu (..) W ciągu 20 lat poświęconych na badania społeczno-ekonomicznych uwarunkowań uczenia się, nigdy nie spotkałam się z tak skutecznym programem. Musiałam ponownie przeanalizować wyniki, żeby upewnić się, że nie popełniłam błędu.

Źródło – 10 minut uważności. Goldie Hawn i Wendy Holden

Suniya S. Luther, wykładowca psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Columbia, przeprowadziła szereg badań dotyczących odporności psychicznej i wrażliwości wśród nastolatków. Uważa, że nadużywanie substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia emocjonalne wśród nastolatków nie są wcale problemem rodem z ubogich rodzin czy dzielnic. Najwyższy odsetek dotkniętych nimi osób występuje wśród bogatych nastolatków, zwłaszcza płci żeńskiej

Źródło – 10 minut uważności. Goldie Hawn i Wendy Holden

Dzieci – zarówno siedmioletnie, jak i siedemnastoletnie, są mistrzami w ukrywaniu swoich prawdziwych uczuć, szczególnie, gdy te uczucia nie są zgodne z oczekiwaniami naszymi –dorosłych, , albo gdy nie zwracamy na nie uwagi zajęci własnymi sprawami. To naturalne, że chcemy, aby nasze dzieci żyły w dobrobycie i szczęściu, ale powinniśmy uważać żeby nie skupiać się bardziej na tym, co im nie wychodzi niż na tym, co robią dobrze. Czasem zwracamy uwagę tylko na oceny z testów, ale niektóre dzieci nie potrafią ich rozwiązywać –są bardzo mądre i kreatywne, a mimo to mają niskie oceny. Często paraliżuje je stres, utrudniający krytyczne myślenie i zapamiętywanie faktów. To ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z napięcia, z jakim nasze dzieci muszą się zmagać każdego dnia. Musimy zajrzeć głębiej i dostroić się do dzieci, żeby móc szybko zauważać objawy cierpienia i umieć je neutralizować. Czyż nie pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe”?

Źródło – 10 minut uważności. Goldie Hawn i Wendy Holden

Wykaz polecanych książek