Kontakt

BEZPIECZNE RYZYKO – Fundacja
ul. Ślężna 112B / U8, 53-111 Wrocław

KRS: 0000539825
NIP: 8992762029
REGON: 360706244

Napisz do nas

  Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treści Klauzuli informacyjnej i:
  rozwińzwiń
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści formularza kontaktowego przez Administratora danych - fundację „BEZPIECZNE RYZYKO” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław w celu udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.
  rozwińzwiń
  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści formularza kontaktowego, w szczególności adresu e-mail przez Administratora danych - fundację „BEZPIECZNE RYZYKO” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław w celach marketingowych Administratora , w tym m.in. na wysyłanie ofert usług Administratora, informacji handlowych, w tym zwłaszcza newslettera, materiałów informacyjnych oraz na wysyłanie zaproszeń na warsztaty, szkolenia, targi, konferencje oraz innego rodzaju imprezy, związane z przedmiotem działalności Administratora - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie oferty handlowej na adres e-mail) - wymóg uzyskania zgody przewidziany w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  rozwińzwiń
  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści formularza kontaktowego, w szczególności numeru telefonu przez Administratora danych - fundację „BEZPIECZNE RYZYKO” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław w celu kontaktowania się ze mną przy użyciu telekomunikacyjnych rządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. poprzez wiadomość sms) - wymóg uzyskania zgody przewidziany w art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i przesłania mi informacji handlowych oraz na wysyłania zaproszeń na warsztaty, szkolenia, targi, konferencje oraz innego rodzaju imprezy, związane z przedmiotem działalności Administratora.
  * - pola są wymagane