Warsztaty uważności dla dorosłych (MBCT).

MBCT – co to jest?

MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) to 8-tygodniowy program terapii poznawczej opartej na uważności. Warsztaty uważności dla dorosłych zostały przygotowane po to, aby pomóc w radzeniu sobie z utrzymującymi się niechcianymi stanami emocjonalnymi. MBCT integruje elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką uważności (Mindfulness). Celem programu jest zwiększenie świadomości oraz uważności na stany emocjonalne i procesy mentalne, aby być w stanie adekwatnie reagować na różne sytuacje. MBCT pomaga stać się świadomym wczesnych symptomów nawrotu depresji i redukować tendencje do unikania tych symptomów.

Jak wyglądają zajęcia z uważności (Mindfulness) dla dorosłych?

Program terapii składa się z ośmiu dwu i półgodzinnych spotkań i odbywa się raz w tygodniu. Istotnym elementem jest praktyka własna. Program opiera się m.in. na medytacji skoncentrowanej na oddechu oraz uważnej jogi, obserwując przy tym zachodzące zmiany w ciele i umyśle z chwili na chwilę. Bardzo ważnym elementem tej praktyki jest edukacja dotycząca depresji oraz ćwiczenia z terapii poznawczej.

MBCT został opracowany przez Z. Segal’a, M.Williams’a i J. Teasdale’a w oparciu o program MBSR prof. J. Kabat-Zinna. Przeprowadzono wiele badań naukowych, wykazując skuteczność tej metody jako sposobu redukcji ryzyka nawrotu depresji u pacjentów z trzema (lub więcej) epizodami depresji wielkiej (redukcja o 55% częstotliwości nawrotów w okresie kolejnych 12 miesięcy) (Teasdale i in., 2000). Kolejne badania wykazują, że udział w programie MBCT w przypadku osób chorych na raka redukuje o 65%  ogólne zmiany nastrojów i o 35% symptomy stresu. Dowiedziono również, że im więcej czasu uczestnik poświęca na praktykę uważności tym doświadcza mniejszych wahań nastroju.

Obecnie MBCT jest zalecane w wytycznych Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (NICE), UK jako leczenie z wyboru depresji nawracającej.

Tematy spotkań:

1. Świadomość i automatyczny pilot.

2. Życie w myślach.

3. Zbieranie rozproszonych myśli.

4. Rozpoznawanie awersji.

5. Przyzwalanie/zostawianie własnemu biegowi.

6. Myśli nie są faktami.

7. Jak zadbać o siebie najlepiej.

8. Podtrzymywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

 

Prowadzący:

Filip Rybacki – coach, mentor

m: 510 012 714

e: f.rybacki@bezpieczneryzyko.org