O uważności dla dzieci.

Medytacja i uważność opierają się na mechanizmie pojmowania świata przez dzieci. Umysł dzieci jest swobodny, elastyczny, spostrzegawczy, wrażliwy i uważny na małe-wielkie sprawy. Dzieci potrafią bez osądu doświadczać szczęścia i radości płynącej ze spaceru, promieni słońca, deszczu, muzyki czy bycia razem.

Wprowadzając elementy medytacji i uważności, już we wczesnym wieku wzmacniamy tę umiejętność. Sprawiamy, że najprostsze narzędzia radzenia sobie z trudami życia są im stale dostępne, proste i znane.