01.12.2020
Podsumowanie naszych działań.

Od lipca 2020 w ramach naszych spotkań z cyklu Uważność i Spokój Żabki dzieci mogły swobodnie rozmawiać o swoich uczuciach, zwracać uwagę na swoje ciało, na intuicję, a także marzyć i kreować wielkie działania w wyobraźni.

Praktykowaliśmy uważności z ponad 100 dzieci w 5 placówkach: SP 1 w Kątach Wrocławskich, SP 96 i 109 we Wrocławiu oraz w Siemach Spot Magnolia Park i Centrum na Przedmieściu.

Dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie i zaufanie!