Referencje
  • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych:

Referencje od Centrum na Przedmieściu

 

  • Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Narnia”:

Referencje od Klubu Narnia

  • Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”:

referencje Brave Kids

  • Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu:

referencje SP2