17.10.2023
Warsztaty uważności wESpół – podsumowanie

Jesteśmy już po dwu-miesięcznym cyklu wakacyjnych spotkań na warsztatach uważności oraz indywidualnych konsultacjach z zakresu komunikacji i rozwoju dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Zajęcia były skierowane do dzieci w wieku od 6 do 15 lat z włączeniem dzieci z Ukrainy.

Spotykaliśmy się w Fundacji Tobiaszki (aleja Jana Kasprowicza 26, 51-161 Wrocław) oraz w Centrum Aktywności Tarnogaju CAT.

 

Pierwsze spotkania dzieci z zaproszeniem do większej uważności, do chwil zatrzymania i obserwowania swoich odczuć w ciele, swoich emocji i myśli były wymagające. Początkowo podczas zajęć, w momentach wyciszania z chwilą wybrzmiewania dźwięku naszego dzwonka, mogliśmy zaobserwować u dzieci, jak bardzo ich ciała są “rozbiegane” – nie do zatrzymania i jak bardzo trudne jest dla nich przymknięcie powiek i skoncentrowanie uwagi do wewnątrz, odstąpienie od obserwacji pozostałych uczestników w danym momencie. 

Jednak z czasem, okazało się, że umiejętności dzieci w tym zakresie wyraźnie rosną.

Zaobserwowaliśmy u dzieci także momenty, jak powoli przygotowywały się do tego, by się odważyć i coś opowiedzieć, jakby wyczekiwały dobrego czasu. Atmosfera zajęć i pełne uszanowanie możliwości wyboru, czy się dzielę czy nie, znacząco wpłynęła na otwieranie się wszystkich dzieci. To, co przed nami odkrywały ze świata swoich doznań, obserwacji i refleksji wskazywało, że nam ufają i że potrzebują dzielić się z innymi, nawet najtrudniejszymi sprawami. Czasami same były zaskoczone tym, co do nich przyszło podczas wspólnych chwil uważności. Widzieliśmy również, że ze spotkania na spotkanie , doznania, obserwacje i refleksje dzieci były coraz głębsze i uwalniały się z większą spontanicznością i szczerością, zaufaniem.

To był dobry czas!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i wychowawcom:)

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS i koordynowanego przez DOPS i RCWIP

#wESpół