Warsztaty uważności dla dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym.

Około 3 mln dorosłych i dzieci ma w swym najbliższym otoczeniu osoby uzależnione od alkoholu. Choroba ta dotyka całą rodzinę. Niszczy relacje w rodzinie, więzi, uniemożliwia dzieciom prawidłowy rozwój. W rodzinach, w których jest problem alkoholowy, jest bardzo dużo do zrobienia.

Chcemy działać równolegle do grup wsparcia osób uzależnionych od alkoholu. Chcemy pokazać dzieciom osób uzależnionych, jak mogą próbować odnaleźć się w tak trudnej sytuacji. Chcemy uczyć je, jak mogą sobie radzić i jak rozmawiać o problemach wynikających z tego, w jakim środowisku, w jakiej rodzinie dorastają.