Warsztaty uważności dla dzieci w szkołach.

Programy uważności od lat odnoszą liczne sukcesy w szkołach. Dzieci są bardziej optymistyczne i lubiane, spokojniejsze, mniej skłonne do łamania zasad i wywoływania konfliktów. Osiągają wyższe oceny z czytania i pisania, chętniej chodzą do szkoły, mają zwiększoną koncentrację, szybciej i efektywniej odpowiadają na pytania, a także lepiej radzą sobie ze stresem.

Wykazano również, że udział w programie uważności zmniejsza ryzyko zachorowania na depresję i występowania napadów lękowych oraz znacznie ogranicza a prawdopodobieństwo sięgania przez uczniów po używki.

Badania dowodzą także , że uczniowie praktykujący uważność, mają mniejsze stężenie kortyzolu we krwi, co bezpośrednio przekłada się na ich spostrzegawczość, skupienie i pamięć.

Pomóżmy więc dzieciom zachwycić się na nowo rzeczywistością, odzyskać dobrostan i naturalną radość.