19.08.2021
Trening uważności dla dzieci 8-12 lat on-line. Trwa nabór.

Trening uważności dla dzieci w wieku 8 -12 lat on-line.

Zapisy fundacja@bezpieczneryzyko.org
Proszę o podanie – imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, wiek dziecka, telefon kontaktowy do rodzica oraz adres e-mail.

Koszt 500 zł.
Każda wpłata na rzecz treningu uważności jest jednocześnie przeznaczona na zajęcia dla dzieci z domów, w których sytuacja finansowa nie pozwala na dodatkowe aktywności dzieci. Płacąc za trening uważności dla swojego dziecka, jednocześnie pomagasz innym.

Bezpieczne Ryzyko Fundacja ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław

Alior Bank: PL 74 2490 0005 0000 4530 9929 9202

Tytuł przelewu: Trening uważności – imię i nazwisko dziecka.

W ramach warsztatów
1. Spotkanie otwarte dla rodziców (poznanie metody, doświadczenie uważności) 6 września o g.17:00
2. 8-tygodniowy cykl spotkań z dziećmi. Raz w tygodniu. 45 min.
3. Po każdej lekcji rodzice otrzymują e-mail ze wskazówkami do pracy z dziećmi.

Terminarz lekcji*
1. 6 września 2021r. g. 17:45
2. 20 września 2021r. g. 17:00
3. 27 września 2021r. g. 17:00
4. 4 października 2021r. g. 17:00
5. 11 października 2021r. g. 17:00
6. 18 października 2021r. g. 17:00
7-8. 25 października 2021r. g. 17-18:00
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o czym niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów uczestników w wiadomości e-mail.

Prowadzący
Magdalena Stępień – psycholog, psychoonkolog, w trakcie certyfikacji na trenera uważności

Co to jest uważność?
To zdolność bycia tu i teraz.
To spokój, zmniejszenie stresu i opanowanie emocji.

Możliwe efekty
– Wzmocnienie układu odpornościowego.
– Zwiększona koncentracja i lepsza pamięć.
– Zwiększenie zdolności radzenia sobie z lękiem, niepokojem i zmartwieniami, większa umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
– Lepsze zasypianie.
– Życzliwość wobec innych i siebie.
– Lepsze relacje z innymi.

Dla kogo?
Dla dzieci w wieku 8-12 l.

Gdzie?
Przestrzeń on-line – platforma Zoom. W dniu spotkania rodzice/opiekunowie otrzymają link do zajęć dla dzieci.

Poruszane tematy
1. Co to jest Uwaga?
2. Posłuchaj swojego ciała.
3. Poznajemy zmysły – smak, węch, słuch, wzrok i dotyk.
4. Spokój, zaufanie i zdolność odpuszczania.
5. Jak poczuć uczucia?
6. Piękny świat myśli.
7. Bycie życzliwym jest super!
8. Tajemnica szczęścia.

Ogólne zasady
45 min. Raz w tygodniu. Przez 8 tygodni.
Po każdej lekcji dzieci otrzymują podsumowanie zajęć ze wskazówkami do pracy w domu.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu uważności.